Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

Genişletilmiş Özetlerin Gönderilmeye Başlanacağı Tarih

1 Ocak 2017

 

Genişletilmiş Özet Son Gönderim Tarihi

31 Temmuz 2017

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edileceği Tarih

20 Ağustos 2017

Tam Metinlerin Gönderileceği Son Tarih *

20 Ekim 2017

 

22 Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi'ne bildiri özeti gönderme süresi, üyelerimizin yoğun talebi üzerine 6 Ağustos 2017 Pazar saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.

* Gönderilen tam metinler yazarların tercihine göre, ISBN içeren Türk Kooperatifçilik Kurumu tarafından periyodik olarak yayınlanan Uluslararası alan indeksli Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi dergisi tarafından hakemlik süreci sonrası (2017 yılı içinde) makale olarak yayınlanacaktır.