Kurullar

ONUR KURULU

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY - Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü

Bernart THIRY - CIRIEC Başkanı

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah KARAKAYA - Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Adem KALÇA - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Çelik - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet BAYANER - Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet NAZLIGÜL - Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali KAYA - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Prof. Dr. Alper ASLAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Aykut BEDÜK - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Birsen ŞAHİN - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Cahit GELEKÇİ - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Emine KILAVUZ - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Prof. Dr. Emir ERDEN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Fahri Yavuz - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ferit KULA - Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan ÖZER - Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet KAVRUK - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Himmet KARADAL - Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR - Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK - Çağ Üniversitesi 

Prof. Dr. İsmail DURMAZ - Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir ARICI - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR - 19 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat AYPEK - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nezir KÖSE - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nisfet UZAY - Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Nurettin PARILTI - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan ÇOBAN - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Rafet AKTAŞ - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Rıfat IRAZ - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Seyhan TAŞ - Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Şaban UZAY - Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Şevki ÖZGENER - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Vahit DOĞAN - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Vedat CEYHAN - 19 Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet TANÇ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ali DEĞİRMENDERELİ - Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Ali MEYDAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Aykut GÖKSEL - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Belgin AYDINTAN - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Feride Bahar KURTULMUŞOĞLU - Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim İLHAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Metin KAPLAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz ÖCAL - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. N. Özgür DOĞAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Serap ÇOBAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Suzan ÇOBAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Yeter Demir USLU - Medipol Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aylin ALKAYA - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan SEÇME - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlhan GÜLLÜ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİÇKES - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Juhani Laurinkari - Kuopio Üniversitesi - Finlandiya

Dr. Klaws Eldman - Berlin Üniversitesi - Almanya

Prof. Dr. K. Ravindian - Ulusal Tarım Koop. Birliği - Hindistan

Jouse Luis Monzon Campos - CIRIEC - İspanya

Mounir Shaarawy - Üretim Koop. Birliği - Mısır

Maria Bouchard - CIRIEC - Canada

Christine Dushard - CIRIEC - Belçika

Barbara Sak - CIRIEC - Belçika

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Alper ASLAN - alperaslan@nevsehir.edu.tr

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN - aydogan@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN - mehars@gazi.edu.tr 

Doç. Dr. Abdulkadir UZUNÖZ - a.uzunoz@nevsehir.edu.tr

Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE - caktepe@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet BAŞ - mbas@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Metin KAPLAN - mkaplan@nevsehir.edu.tr

Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ - sgungor@nevsehir.edu.tr

Doç. Dr. Turhan ÇETİN - turhan@gazi.edu.tr 

Araş.Gör. Emre Burak Ekmekçioğlu - emreburakekmekcioglu@gazi.edu.tr

Araş.Gör. Gülfiz Ergin Demirdağ - gulfizergin@gazi.edu.tr

Araş. Gör. Mücahit Burak ÜNLÜÖNEN - burakunluonen@gazi.edu.tr

Araş. Gör. Orhon Can DAĞTEKİN - orhoncan@gazi.edu.tr