Kongre Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Adnan TEPECİK - Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY - Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Alper ASLAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet KAVRUK - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat AYPEK - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nurettin PARILTI - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Abdülkadir UZUNÖZ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  

Doç. Dr. Hasan YAYLI - Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet BAŞ - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Metin KAPLAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Doç. Dr. Turhan ÇETİN – Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Muharrem ÇETİN - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Serdar SAĞLAM - Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman OKUR - Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZER - Gazi Üniversitesi

Bernart Thiry - CIRIEC - Belçika

Barbara Sak - CIRIEC - Belçika