22.MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ

Kapadokya / Nevşehir

22.MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ

Kapadokya / Nevşehir

22.MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ

22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresinin sunum aşamasını tamamlamış bulunmaktayız. Gönderdiğiniz bildiriler üzerinde yapılan incelemelerde bazı yazarlarımızın genişletilmiş özeti eksik yükledikleri, bazı yazarlarımızın tam metin yükledikleri, bazı yazarlarımızın ise metin ve yazarlara yönelik değişiklik yapma istekleri ile karşılaştık. Bu nedenle 30 Ekim 2017 tarihine kadar tüm yazarlarımızın bildirilerinin genişletilmiş özetini, web sayfasında yer alan bildiri yazım kurallarını ve bildiri örneğini dikkate alarak yeniden  koopkurkongre22@gmail.com'a göndermeleri gerekmektedir. Bildiri genişletilmiş özet kitapçığının bu son gönderileriniz dikkate alınarak hazırlanacağını ve sadece kongrenin genişletilmiş özet bildiri kitapçığının pdf olarak kongre sayfasından indirilebileceğini unutmayınız. Ayrıca isteyen yazarlarımız bildirilerini  tam metin makale olacak şekilde de gönderebilirler (Yani iki gönderim yapılması gerekiyor bu durumda) . Tam metin makale gönderimleri, hakem değerlendirmeleri sonucu Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisinde yayınlatabilme imkanına sahip olabilecektir. 

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN
Kongre Koordinatörü ve Başeditör

 

22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi'ne bildiri özeti gönderme süresi, üyelerimizin yoğun talebi üzerine 6 Ağustos 2017 Pazar saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.

22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi 5-7 Ekim 2017 tarihinde Kapadokya'da Türk Kooperatifçilik Kurumu, CIRIEC ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ortaklaşa yapılacaktır. 

 

 

Nevşehir İl Turizm Müdürlüğü
Ürgüp Turizm İlçe Müdürlüğü

Kapadokya Tanıtım Videosu