İletişim

Kongre Sekreteryası
 

Kongre Email Adresi:koopkurkongre22@gmail.com

Araş.Gör. Emre Burak Ekmekçioğlu – emreburak.ekmekcioglu@gazi.edu.tr

Araş. Gör. Mücahit Burak ÜNLÜÖNEN – burakunluonen@gazi.edu.tr

Araş.Gör. Gülfiz Ergin Demirdağ – gulfizergin@gazi.edu.tr

Araş. Gör. Orhon Can DAĞTEKİN – orhoncan@gazi.edu.tr

 

Türk Kooperatifçilik Kurumu

Ehlibeyt Mah.Ceyhun Atıf Kansu Cad.1271.Sok. 35/9-10

Balgat/ANKARA

Telefon: 0312 472 99 59 - 0312 472 99 11

Faks: 0312 472 97 64

Eposta: admin@koopkur.org.tr – koopkur@gmail.com